Добре дошли в нашия магазин
Риболовни принадлежности

Вижте също:

Условия за ползване

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията във връзка с
процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори по реда и
при условията на Глава IV, раздел I „Договор извън търговски обект и договор
от разстояние” от ЗЗП посредством Онлайн магазин AQUASPORT-N, намиращ се на
електронен адрес www.aquasport-n.com, и електронна поща office@aquasport-n.com,
както и условията за ползване на Онлайн магазин AQUASPORT-N за територията
на Република България, между:
Търговско дружество „АКВА СПОРТ-Н, ЕИК 131080180, със седалище и адрес на
управление гр. София, ж.к. СУХА РЕКА, бл. 208, вх. Г, ет. 3, ап. 4, наричан по-долу
ТЪРГОВЕЦ и Лицето по смисъла на чл. 1.1. от тези Общи условия, което ползва
Онлайн магазин AQUASPORT-N и/или иска да сключи договор от разстояние,
наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ,
С цел избягване на всякакво съмнение, Онлайн магазин AQUASPORT-N, намиращ
се на електронен адрес www.aquasport-n.com, се администрира от „МИРЧЕВ ИДЕАС”
ЕООД платформа SELITON.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги
приема безусловно и поема задължението да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва
правото едностранно да обновява, допълва или променя настоящите Общи
условия, както и структурата на своята Интернет страница, ТЪРГОВЕЦА е
длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯТ за изменения в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ
според чл. 147б от ЗЗП
ЦЕНИ: Всички представени на онлайн магазина AQUASPORT-N - www.aquasport-n.com-
цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на
публикуването им. АКВА СПОРТ-Н ЕООД си запазва правото да ги променя по всяко
време без предупреждение. Цените по потвърдени онлайн поръчки са
окончателни и не подлежат на промяна. Представените на онлайн магазина
цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за доставка –
посочена отделно, в случай, че такава се дължи.
1. Общи условия
2. Поръчка на стоки и услуги, сключване на договор
3. Методи за плащане
4. Доставка
5. Гаранция
6. Рекламация и отказ от договор за продажба от разстояние.
Възстановяване на суми след връщане на стока
1.Общи условия
1.1 За да пазарува и ползва всички услуги на Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА, е
необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да е физическо лице (на или над 18г.) или
юридическо лице или друго правно образувание, да се е регистрирал
доброволно и безплатно чрез регистрационната форма. Регистрацията изисква
ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави коректно своите данни, които включват: име и
фамилия, адрес, телефон, електронен адрес и парола, при необходимост данни
на юридическо лице за издаване на фактура. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да пазарува
като ГОСТ /без регистрация/.
1.2 ТЪРГОВЕЦЪТ изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ, когато закупува стоки и услуги от
Онлайн магазин AQUASPORT-N - www.aquasport-n.com предоставянето на коректни
данни с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е
ПОЛЗВАТЕЛЯТ да попълва на кирилица имената и адрес за доставка.
1.3. При успешна регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи на посочен от него
електронен адрес потвърждение за потребителското име, с което ще може да
влиза и ползва създадения профил в Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА.
1.4. При некоректно и/или неточно посочени данни ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва
правото да анулира създаденият профил.
1.5. В Онлайн магазин AQUASPORT-N - www.aquasport-n.com, съгласно чл.47 от ЗЗП,
на всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел,
основни характеристики; крайна цена на продукта в лева /с включен ДДС/,
цена за доставка.
1.6. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя по своя преценка допълнителна потребителска
информация, за по-пълна информираност на ПОЛЗВАТЕЛЯТ при избора на
покупка.
1.7. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените без да уведомява
предварително потребителите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ или крайния Получател заплаща
цената, валидна в момента на поръчката.
1.8. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да, прекрати, промени, разшири или да
преустанови за постоянно, по всяко време провежданите ПРОМОЦИИ , като
обяви това публично на сайта AQUASPORT-N - www.aquasport-n.com
1.9. Търговецът предоставя на Потребителя техническа информация за
продуктите съгласно техническите характеристики дадени от производителя.
2. Поръчка на стоки и услуги, сключване на договор
2.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки и услуги онлайн от AQUASPORT-N -
www.aquasport-n.com след като влезе в профила си през използвана връзка «Вход»
с e-мail адрес/потребителско име и парола. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да пазарува и
като ГОСТ, като във формата за поръчка въведе необходими данни: име и
фамилия, телефон, е-mail адрес.След въвеждането на тази информация
представител на AQUASPORT-N ще се свърже с него за да приеме поръчката.
2.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира конкретен продукт чрез кликване върху бутона
«ВИЖ И ПОРЪЧАЙ» достъпен при преглед на продукта. Натискането на този
бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница.
2.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя
нови продукти или да премахне вече добавени.
2.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона
«ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА». В случай, че не добави нови данни за адрес на
доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ приема по подразбиране адреса за доставка, посочен в
данните при регистрацията.
2.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително потвърждава, че се е запознал с Общите
условия на сайта и ги приема, в противен случай не може да завърши своята
поръчка.
2.6. При направена поръчка, същата се регистрира и ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава
съобщение на посочения от него в регистрацията e-mail адрес с обобщени данни
за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична
стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка.
ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката
поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия
за което уведомява ползвателя с имейл.
2.7. При некоректно и/или неточно попълнени данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ ,
ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се
прекратява Договора за продажба от разстояние.
2.8. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се
счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от
страна на Търговеца с имейл за изпратена поръчка с приложена фактура или
касова бележка, от което произтича задължение за плащане от ПОЛЗВАТЕЛЯТ
за закупената от него стока онлайн.
2.9. Регистрираният ПОЛЗВАТЕЛ има възможност да съхранява и следи в
профила си хронологична информация за направени във времето назад от него
покупки и актуални поръчки.
2.10. Всички стоки, включително тези в акции, промоция/намаление се
продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично
отбелязано в сайта.
2.11. При изчерпана наличност на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ
задължително уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, като уточнява допълнителни
възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.
2.12. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да отмени поръчка при нарушение на
някое от настоящите общи условия, като за това уведоми своевременно
ПОЛЗВАТЕЛЯ.
2.13. На постъпили писменни запитвания и мнения през формата за контакти на
ТЪРГОВЕЦА се издава становище или отговор на ПОЛЗВАТЕЛЯ, след извършена
проверка, в срок от 14 дни.
2.14. При заведена рекламация от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ е
длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на
един месец считано от момента на постъпване на рекламацията.
2.15 При възникване на спор, можете да се обърнете към съответните органи за
алтернативно решаване на спорове (АРС)- помирителните комисии към Комисия
за защита на потребителите на адрес: https://kzp.bg/. При възникване на спор
свързан с онлайн продажба може да използвате сайта за онлайн решаване на
спорове (ОРС)
3. Методи за плащане
3.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока
чрез:
· Наложен платеж - в брой при доставка (при извършена доставка с куриер
на ЕКОНТ не се издава касов бон според НАРЕДБА № Н-18 ОТ
13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В
ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА)
3.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на
разплащане
3.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща стойността на закупената стока, с включена цена за
доставка /с изключение на случаите при които е обявена акция за безплатна
доставка/.
3.4. Чрез доброволно избран метод за плащане ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва
плащане към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.
4. Доставка
4.1. Доставки се извършват само на географската територия на Република
България.
4.2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има
договорни отношения или чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА.
4.3. Цената за доставка, е включена в общата стойност на фактурата, освен
когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка.
4.4. При онлайн поръчки ТЪРГОВЕЦЪТ предлага услуга „Вземи от магазин“,
услугата е достъпна при направата на нова поръчка и избиране на конкретната
опция, в сайта на AQUASPORT-N - www.aquasport-n.com
Доставката е валидна при следните условия:
- След електронно потвърждение на поръчката в зависимост от
наличността
- Продуктът се осигурява в посоченият от потребителя магазин AQUASPORT-N
в срок до 5 работни дни
- Поръчката може да бъде получена само от посоченото в поръчката лице.
- Стоката да бъде получена не по-късно от 5 (пет) календарни дни, считано
от датата на електронното потвърждаване на поръчката, като
получаването става само в работното време на посочения в електронно
потвърдената поръчка от AQUASPORT-N - www.aquasport-n.com , единствено от
лицето посочено като получател, след задължителното представяне на
документ за самоличност и номер на поръчка.
- Цените за доставка не са валидни, когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил
преференциални условия с безплатна доставка.
- Търговецът предлага възможността за внасяне на корекции по вписаният
от потребителя адрес за получаване по поръчки без логистична активност
от съответната куриерска фирма.
- След направен контакт от страна на служител на съответната куриерска
фирма, извършваща доставката, промяна в адреса за получаване от страна на
ПОЛЗВАТЕЛЯ се заявява и урежда съгласно общите условия на съответната
куриерска фирма.
4.5. Поръчани стоки чрез Онлайн магазин AQUASPORT-N - www.aquasport-n.com се
доставят от куриер или от служител на ТЪРГОВЕЦА в срок от 2 до 5 работни дни,
без ангажимент за точен час, в зависимост от наличността на поръчаният
продукт.
4.6. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици на
куриерските фирми за отдалечени населени места и официални празнични дни,
когато се извършват доставки от куриерските фирми.
4.7. В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми
ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.
4.8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на
куриер или куриерска фирма.
4.9. Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ срещу подпис, с който се
удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил поръчката.
4.10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни
повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или
лице, доставящо пратката.
4.11. С полагането на подпис на приемо-предавателен документ ПОЛЗВАТЕЛЯТ
овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата
стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане
наложен платеж.
4.12. При невъзможност ПОЛЗВАТЕЛЯТ да бъде намерен на посочения адрес за
доставка от куриерската фирма, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо
доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва
да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка.
4.13. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осъществи връзка за уточняване на
доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и
ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.
4.14. В случай, че ПОЛЗВТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът
за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо
доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.
4.15. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху
ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ в момента, в който той или посочено от него
лице, различно от превозвача, приеме стоката.
5. Гаранция
5.1. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока, която съответства на
договора за продажба
5.2. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока с поета търговска или
производствена гаранция, в съответствие с договора за продажба не по-малко
от 1 /един/ месец, считано от датата на плащане.
5.3. Във връзка с чл.47 ал.1 т.12 напомняме, че ТЪРГОВЕЦЪТ предлага на
ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки със законова гаранция от 1 месец в съответствие с договора
за продажба от разстояние.
6. Рекламация и отказ от договор за продажба от разстояние
6.1. При получаването на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен
незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като:
нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на
придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от
изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето,
извършващо доставката.
6.2. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката,
в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя
констативен протокол като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи
пратката и информира търговеца в писмен вид на следният имейл адрес:
office@aquasport-n.com
6.3. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената
стока и не предяви незабавни претенции, пред лицето извършващо доставката,
стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-
късен етап.
6.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има
право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от
разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано
от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а,б .
6.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се
откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50
от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ незабавно потвърждение на
получено заявление за отказ от договор за продажба.
6.6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от
предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на
стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на
ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес: София-ж.к.Младост 1, бл.24,вх.7
6.7. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупения
продукт в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на
ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба. Препоръчваме на
ПОЛЗВАТЕЛЯ сумите платени с наложен платеж да бъдат връщани по банкова
сметка посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ. В случай на несъгласие от страна на
ПОЛЗВАТЕЛЯ за предоставяне на банкова сметка, сумите ще бъдат възстановени
с пощенски запис.
6.8. В случай на обстоятелствата посочени в т.6.1, 6.2 и 6.3, или загуба на
стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.